Provincie kent eerste omgevingsvergunning toe voor een kleine windturbine op een landbouwbedrijf

08/08/2019
In haar zitting van 8 augustus heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning toegekend voor het plaatsen van een kleine windturbine bij een landbouwbedrijf. Die komt in Zevekote, deelgemeente van Gistel. Het is voor het eerst dat de Provincie dergelijke omgevingsvergunning toekent.

Kader
De provincie heeft een kader uitgewerkt voor de plaatsing van dergelijke kleine windturbines en deze aanvraag beantwoordt daar volledig aan.
De windmolen zal zorgen voor de productie van lokale energie, die uitsluitend bestemd is voor het betrokken landbouwbedrijf. Het betreft een professioneel landbouwbedrijf, met rundvee- en varkensstallen en een ijssalon. Een dergelijk bedrijf heeft heel wat energiebehoeften, en er wordt geraamd dat de windmolen goed zal zijn voor ruim een vierde van die energiebehoeften. 

Locatie
Voor de locatiebepaling werd een afweging gemaakt tussen goede windopbrengst, praktische uitvoerbaarheid en landschappelijke inpassing.
De molen heeft vanuit het zuidwesten en vanuit alle noordelijke windrichtingen vrije windvang. De windmolen zal ingeplant worden aansluitend op het bestaande gebouwencomplex. De dichtstbijzijnde bebouwing van derden is gelegen op 470 meter. De afstand naar de nabije gelegen A18/E40 is 200 meter. Een dergelijke ligging maakt dat er geen sprake zal zijn van geluids- of slagschaduwhinder. 
Het betreft een windmolen met een ashoogte van 15 meter en een piekvermogen van 15 kW. Door de geringe hoogte zal de visuele impact op het landschap en op de omgeving beperkt zijn. Het dossier bevat de nodige technische garanties inzake veiligheid. 

Adviezen
De Provincie volgt met de beslissing de gunstige adviezen van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Gistel, het polderbestuur en het Departement Landbouw en Visserij. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. 

Eerder
Op haar zitting van 11 april jongstleden keurde deputatie ook al een eerste omgevingsvergunning toe voor een middelgrote windturbine op een landbouwbedrijf. Die werd verleend aan het veeteeltbedrijf LV Prat in Hulste (Harelbeke). Met de beslissing van vandaag volgt dus een eerste omgevingsvergunning voor een kleine windturbine.