Waterspaarbekken en overstromingsgebied Maalbeek - Anzegem

05/09/2019
De Maalbeek heeft een belangrijke watervoerende functie vanuit de hoogtes op de rand van de Anzegemse Heuvels tussen hoofdgemeente Anzegem en deelgemeente Ingooigem naar de monding in de Gaverbeek op het grondgebied Waregem. 

Ter hoogte van het beschermd monument Hoeve met watermolen "Ter Walskerke" wordt het bestaande overstromingsgevoelig gebied efficiënter ingericht. 

Er wordt een groot G.O.G. aangelegd met een constant watervolume van ca. 11.500 m², beschikbaar als beregeningswater voor de omliggende landbouwbedrijven. Bij hevige regenval kan door opstuwing via een overstroomzone nog bijkomend 27.000 m² water gebufferd worden. De historische stuwvijver, waarneembaar op de kaarten van de Ferrarisatlas, wordt heraangelegd en is dienstig om de watermolen in droge periodes draaiende te houden. 

Om de natuurontwikkeling te stimuleren wordt de waterloop zelf meanderend aangelegd en wordt een vispaaiplaats, een natuurlijke poel, een broedheuvel en winterbeddingen aangelegd. 

Het geheel wordt toegankelijk gemaakt voor de bezoeker die het gebied kan ontdekken via een wandeling met houten vlonderpad doorheen de projectzone. Er wordt een fietsrustpunt ingericht, alsook enkele rustbanken geplaatst rond de stuwvijver. 

Het project kadert in een Europese samenwerking via "Interreg - Lyse" waarin de Provincie West-Vlaanderen samen met Henegouwen en de regio Hauts-de-France in Frankrijk participeert via verschillende van dit type projecten.

De werken zijn gegund aan de firma Devagro uit Desselgem voor een bedrag van 1,0 mio euro incl. BTW.  De uitvoering van de werken is begin september 2019 gestart en zullen voltooid zijn tegen eind 2020.