Gecontroleerd overstromingsgebied Drielindenbeek - Lichtervelde

24/09/2019
Op 23 september 2019 is de aanleg gestart van een 3e overstromingsgebied op de Drielindenbeek. De Drielindenbeek werd in de jaren '70 genormaliseerd en rechtgetrokken en is ter hoogte van het centrum van Lichtervelde volledig ingekokerd. De aanleg van een bijkomend gecontroleerd overstromingsgebied, met een buffercapaciteit van 10.000 m², moet het centrum van Lichtervelde maximaal beschermen tegen wateroverlast.

Er wordt een grondberm aangelegd dwars op de vallei die het overtollige water moet vasthouden. De grondberm of dijk heeft een maximale hoogte van 1,50 m.  Daarnaast krijgt de Drielindenbeek over een lengte van 270 m een nieuwe meanderende loop.

Voor de uitvoering van deze werken werd er 2,2 ha grond aangekocht door de gemeente Lichtervelde en de provincie. De werken worden uitgevoerd door de firma Grondwerken Martens uit Jabbeke en zijn volledig ten laste van de provincie.

Na aanleg zal de totale bufferende capaciteit, van de overstromingsgebieden op de Drielindenbeek en de Kasteelbeek, samen ongeveer 55 miljoen liter bedragen.