Provincie keurt nieuw reglement ondersteuning in het Zuiden goed

26/09/2019
Op donderdag 26 september heeft de Provincie West-Vlaanderen een nieuw subsidiereglement goedgekeurd voor ondersteuning van initiatieven in het Zuiden.
Het nieuwe reglement is de opvolger van een eerder subsidiereglement dat in voege ging op 23 december 2013. De voorbije jaren kregen ongeveer 350 vierde pijlers (burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking) en 10 NGO's (niet-gouvernementele organisaties) ondersteuning voor hun projecten. Sinds 2015 gaat één procent van het totale budget van de Provincie naar projecten in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Ook in de lopende legislatuur zal één procent van het Provinciaal budget integraal aan projecten in het Zuiden worden besteed. 
Het nieuwe reglement treedt in werking op 1 november 2019 en loopt tot 31 december 2027. Aanvragen gebeuren digitaal via de formulieren die op de website zijn te vinden.

Subsidies
Er kunnen zes soorten subsidies worden aangevraagd. Een investeringssubsidie tot maximaal 60.000 euro, een projectsubsidie tot maximaal 10.000 per jaar voor maximum drie jaar en een subsidie op basis voor overeenkomst van maximaal 40.000 per jaar voor maximum drie jaar. De ondersteuning voor noodhulp, subsidies in het kader van een projectoproep of strategische projecten worden per aanvraag of per oproep door de deputatie beoordeeld.

Duurzaamheid
Voortbouwend op de ervaringen van het werk geleverd door West-Vlaamse organisaties, komt er nu een nieuw, aangepast reglement. De verschillende vormen van subsidiëring en de indieningsvoorwaarden werden verfijnd. Er zal meer worden ingezet op duurzaamheid. Daarmee schrijft de Provincie zich verder in binnen het internationaal kader van de Verenigde Naties. De Provincie toont op die manier haar vastberadenheid om, samen met haar partners, de SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de VN-Agenda 2030 mee te helpen realiseren. 

De doelstellingen van het reglement blijven ongewijzigd, namelijk initiatieven in het Zuiden ondersteunen en versterken. 

[www.west-vlaanderen.be/wereldhuis