Provincie keurt nieuw reglement Wereldburgerschap goed

26/09/2019
Op de provincieraad van donderdag 26 september heeft de Provincie West-Vlaanderen een nieuw subsidiereglement "Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen" goedgekeurd. 
Het nieuwe reglement is de opvolger van een eerder subsidiereglement dat in voege ging op 1 oktober 2014. In de periode 2014 - 2018 werden 75 dossiers goedgekeurd. Dat nieuwe reglement treedt in werking op 1 november 2019 en loopt tot 31 december 2027. Aanvragen gebeuren digitaal via de formulieren die op de website terug te vinden zijn.

Vluchtelingen en migratie
Door het succes van het vorige reglement is er beslist een vervolg aan te breien. Er zijn een aantal aanpassingen aan het nieuwe reglement om nog beter te kunnen inspelen op de noden op het terrein. De grootste vernieuwing is de inhoudelijke uitbreiding naar initiatieven rond vluchtelingen en migratie. Op die manier krijgen projecten die zich inzetten voor een vlotte integratie van nieuwkomers een plek. 

Subsidies
Er zijn in dit reglement verschillende vormen van subsidies voorzien. Voor NGO's (niet-gouvernementele organisaties) kan er maximaal een werkingssubsidie van 5.000 euro worden toegekend. Dat is hetzelfde bedrag dat wordt uitgetrokken voor projectsubsidies waarbij West-Vlaanderen tot maximaal 75 procent tussen komt. Een meerjarige subsidieovereenkomst met een NGO kan oplopen tot 30.000 euro, gespreid over 2 tot maximaal 3 jaar. Ook hierbij moet de eigen inbreng minimum 25 procent zijn.
West-Vlaanderen wil, met dit vernieuwde reglement als stimulans, ook in de komende jaren een voortrekker zijn rond wereldburgerschapsinitiatieven, het Wereldhuis en de campagne "Word Wereldburger". 
West-Vlaanderen wil, met dit vernieuwde reglement als stimulans, ook in de komende jaren een voortrekker zijn rond wereldburgerschapsinitiatieven, het Wereldhuis en de campagne "Word Wereldburger".

[www.west-vlaanderen.be/wereldhuis]