Provincie West-Vlaanderen en Kortrijk maken werk van een nieuw fietspad in Marke

27/09/2019
In haar zitting van donderdag 26 september heeft de Provincie West-Vlaanderen het bestek en de plaatsingsprocedure van een nieuw fietspad in Kortrijk goedgekeurd. Het betreft een nieuw fietspad van 450 meter in de Overzetweg, tussen Marke en Bissegem. Het gaat om een samenwerking tussen de Provincie en Stad Kortrijk.
 
Fietspad
De aanleg van het nieuwe fietspad wordt gerealiseerd in het kader van het Fietsfonds. Concreet houdt het project de aanleg van twee enkelrichtingsfietspaden in. Die zullen 1,75 meter breed zijn in rood asfalt. Het gaat om het stuk tussen de Markebekestraat en de Brug over de Leie die in de toekomst nog zal vervangen worden door De Waterweg in het project Seine-Schelde. Het fietspad moet de veiligheid en het comfort van de gebruikers verhogen.

Aanpassing rijweg
De bestaande rijweg wordt ook heraangelegd. Er komen parkeerstroken en voetpaden ter hoogte van de woningen. Tegelijkertijd zal ook werk gemaakt worden van een gescheiden rioleringsstelsel en wordt de bestaande gracht verplaatst.
De Provincie staat onder meer in voor de funderingen, het verplaatsen van de gracht, de signalisatie en markeringen voor de fietsers en de aanleg van de groenzone naast het fietspad. Stad Kortrijk staat onder meer in het voor het rooien van de bomen, de aanleg van de riolering, de fundering van de rijwegen en het aanbrengen van signalisatie en markeringen voor het gemotoriseerd verkeer. 
De werken worden geraamd op 545.045,17 euro exclusief btw waarvan de Provincie 168.944,22 euro exclusief btw draagt. Voor het aanleggen van het fietspad en de investering van de Provincie zal nog een tussenkomst worden gevraagd van 50 procent aan het Vlaamse gewest in het kader van het Fietsfonds. 
De werken zullen ongeveer 100 werkdagen in beslag nemen. De aanvang van de werkzaamheden is voorzien begin 2020.