Provincie voorziet waterbuffering en natuurrecreatie in Ledegemse Meersen

27/09/2019
De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 26 september beslist om 7 ha gronden aan te kopen ter uitbreiding van de Ledegemse Meersen. De Provincie beoogt er een waterbuffering en een aantrekkelijk, natuurrijk wandellandschap.

Met de aankoop wil de Provincie meer buffercapaciteit realiseren voor de Heulebeek. Die zorgde al vaak voor wateroverlast in Ledegem. Daarnaast wil de Provincie werk maken van recreatieve groenvoorzieningen met ondermeer wandel- en picknickmogelijkheden, hooilanden, poelen en bos. Binnen dit gebied kunnen eveneens plaatselijke jeugdverenigingen terecht om er te spelen en activiteiten te organiseren. 

Concreet gaat het om gronden in Ledegem tussen de Heulebeek, die onder het beheer van de Provincie valt, en de Kezelbergroute, de Groene as met een fiets- en wandelverbinding tussen Roeselare en Menen. De locatie is daarom vlot per fiets bereikbaar vanuit. Vanuit Ledegem kan met deze aankoop een recreatieve wandeling vanuit het centrum Ledegem voorzien worden. 

De Provincie kocht de voorbije jaren reeds 3 ha in de Ledegemse Meersen. Ook het bestaande populierenbosje van één hectare langs de Heulebeek werd reeds geruild met de gemeente Ledegem en zit in dit nieuwe project. 

De Provincie investeert 378.313 euro in de aankoop van de gronden.