Provincie opent nieuw fiets- en wandelpad langs Gitsbergstraat - Hooglede

21/09/2019
Op zaterdag 21 september openden de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Hooglede het nieuwe fietspad langs de Gitsbergstraat en het wandelpad Bergdal in Hooglede.
Het gaat over enkelrichtingfietspaden van 2 meter breed over een afstand van 400 meter.
Het fietspad loopt langs de kasseistrook van de Gitsbergstraat en ligt op de fietsverbinding van Gits naar Roeselare. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.
Het nieuwe wandelpad Bergdal loopt achter het WZC Ter Linde en maakt de autovrije verbinding mogelijk tussen de wijk Bergdal en onder meer de voetbalpleinen en scholen in de buurt. Het pad sluit aan op twee andere trage wegen en op het nieuwe fietspad.  

Kostprijs en termijn
De werken voor het fietspad gingen van start in juni 2018 en werden uitgevoerd door Aannemingen Penninck uit Roeselare. De opdracht omvatte onder andere de aanleg van het fietspad in beton, het herstellen van het kasseien wegdek, de aanleg van nieuwe langsgrachten en groenbeplanting. 

De totaalkost van het fietspad bedraagt 497.562,57 euro, incl. btw. De Provincie neemt het grootste deel voor haar rekening, 380.742,68 euro. Het Vlaamse Gewest subsidieert hiervan 216.010,11 euro via het Fietsfonds voor de aanleg van het fietspad. De gemeente Hooglede betaalt 96.545,36 euro.

De werken voor het wandelpad Bergdal startten in het late najaar van 2018. Het pad meet 185 meter en is uitgevoerd in beton. De gemeente Hooglede nam het initiatief voor de aanleg van dit pad en kreeg hiervoor subsidies van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het West-Vlaamse Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). De uitvoering van dit stuk wandelpad is oorspronkelijk begroot op 41.786,14 euro incl. btw, waarin de aanleg van het betonpad, de groenaanleg en het plaatsen van randmeubilair vervat zitten. De toegekende steun bedraagt 30%, met name subsidies van Europa (20.893,07 euro, ofwel 50%) en Vlaanderen en provinciebestuur West-Vlaanderen 10.446,54 euro (ofwel elk 25%).