Provincie West-Vlaanderen rondt ingrijpende rioleringswerken in Tillegembos af

14/10/2019
In het provinciedomein Tillegembos heeft de Provincie West-Vlaanderen gezorgd voor een gescheiden rioleringsstelsel. Dat past binnen de ambitie om in alle 20 provinciedomeinen te zorgen voor proper water.

Gescheiden rioolstelsel
In het provinciedomein Tillegembos zijn alle afvalwaterstromen voortaan gescheiden. Het regenwater wordt apart opgevangen en hergebruikt. Het afvalwater van de gebouwen in het domein wordt gecollecteerd en naar de bestaande riolering in de Domeindreef afgeleid. Van daar gaat het naar het waterzuiveringsstation in Brugge. De werken zijn uitgevoerd in afstemming met de stad Brugge en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Vijf gebouwen werden voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Het gaat om het kasteel van Tillegem, de concièrgewoonst van het kasteel, de domeinhoeve waar de groendienst zit, het schutterslokaal en het sanitair van de volkstuintjes.

Captatie vervuild water
Het vuil water van het kasteel en de concièrgewoning wordt verzameld in een nieuw pompstation. Vandaar voert een persleiding het vuilwater naar een ander nieuw pompstation ter hoogte van de volkstuintjes waar ook het vuilwater van het nutsgebouw van de volkstuintjes is op aangesloten. 
De vuilwaterlozingen van de domeinhoeve zijn aangesloten op de bestaande riolering van de cafetaria De Trutselaar.

Worteldoorgroeisysteem
Alle bestratingen werden opengebroken en heraangelegd in hetzelfde materiaal. Aan de achterzijde van het kasteel is een worteldoorgroeisysteem geplaatst onder de nieuwe asfaltverharding. Op die manier krijgt de bomenrij op die plaats maximale overlevingskansen.

Termijn en kosten
De werken zijn gestart begin november 2018 en zijn nu helemaal afgerond. De Provincie investeerde 332.750,00 euro incl. btw in het nieuwe rioleringsstelsel.