Provincie West-Vlaanderen realiseert nieuwe fietspaden in Zedelgem

24/10/2019
In haar provincieraadszitting van donderdag 24 oktober keurde de Provincie West-Vlaanderen de realisatie van fietsvoorzieningen in Zedelgem goed. In totaal gaat het om 3,5 km. De aanleg wordt gerealiseerd in het kader van het Fietsfonds en is een samenwerking met de gemeente Zedelgem en NV Aquafin voor RioPact.

Fietspaden
Op een deel van het traject komen verhoogde enkelrichtingsfietspaden, op het andere deel is een dubbelrichtingsfietspad met een langsgracht voorzien.
Binnen de bebouwde kom van Aartrijke en tussen grens van de bebouwde kom van Zedelgem en de Kronestraat is een enkelrichtingspad van 1,75 meter breed voorzien.
Tussen de bebouwde kom van Aartrijke en de bebouwde kom van Zedelgem wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd van 2,5 meter breed. Het fietspad zal deels gescheiden worden van de rijweg door een schrikstrook met haag of door de bestaande langsgracht.

Ontbrekende schakel
In de Diksmuidse Heirweg zijn er momenteel geen fietspaden voorzien. Daardoor is het project een belangrijke schakel in het voorzien van fietsveilige infrastructuur voor de verbinding van de hoofdgemeente Zedelgem met de deelgemeente Aartrijke. De fietspaden zullen ook het comfort van de gebruikers langs de Diksmuidse en Brugse Heirweg verhogen.
Het traject wordt zowel recreatief als functioneel vaak gebruikt. De nieuwe fietspaden vormen een link tussen de verschillende verbindingen met het natuurgebied Vloethemveld, het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) en enkele recreatieve fietsroutes.

Termijn
De kosten worden geraamd op 2.567.696,52 euro excl. btw waarvan 1.170.692,67 gedragen wordt door de Provincie West-Vlaanderen. De Provincie ontvangt 50% subsidie van het Fietsfonds voor de realisatie van deze voorzieningen.
De Provincie zal instaan voor ondermeer de aanleg van de grachten, de aanleg van de funderingen en de fietspaden en het inzaaien van bermen en planten van hagen. De gemeente Zedelgem staat in voor de wegeniswerken, RioPact maakt gebruik van de werken om over een gedeelte van het traject het rioleringsstelsel te vernieuwen.
De werken zullen 220 dagen in beslag nemen. In het voorjaar van 2020 vangen de werken aan.