Provincie keurt nieuw reglement voor uitwisselingsprojecten in onderwijs goed

24/10/2019
In de provincieraadzitting van donderdag 24 oktober keurde de Provincie West-Vlaanderen een reglement voor uitwisselingsprojecten in het onderwijs, "Europa Mee-Maken", goed. West-Vlaanderen is de enige Provincie die op deze manier scholen ondersteunt voor (internationale) klasuitwisselingen.

Aanpassingen
Het reglement bestaat al sinds 1999. Met het nieuwe reglement komen er aantal aanpassingen.
Het reglement wordt voortaan geconcentreerd op basisonderwijs en secundair onderwijs om zo deze doelgroep extra te kunnen stimuleren/middelen te geven. Het doel is tweeledig: enerzijds kinderen en jongeren stimuleren om een aangeleerde taal in de praktijk te oefenen, anderzijds maken ze kennis met andere culturen. Internationalisering begint immers van jongs af aan. Leerlingen leren zo om zich in een internationale context thuis te voelen en leren omgaan met diversiteit, andere culturen en waarden, andere inzichten, andere religies enz.
Daarnaast wil dit reglement ook jongeren uit kansarmere milieus de kans geven om een internationale ervaring op te doen. TSO- en BSO-jongeren krijgen veel minder die kans. Tenslotte worden ook de regio's voor uitwisseling uitgebreid: dankzij dit reglement kunnen scholen ook uitwisselen met regio's die gelinkt zijn aan hun specifieke opleiding.

Subsidie
Elke onderwijsinstelling kan meerdere projecten indienen maar kan in totaal maximum 4.000 subsidie ontvangen per kalenderjaar. Voor een samenwerking met een partner uit een Erasmus+ programmaland krijgen de scholen tot 2.000 euro subsidie, voor een samenwerking met de buurregio's van West-Vlaanderen is dat tot 2.500 euro. Het basisonderwijs krijgt daarbovenop een extra tegemoetkoming van 250 euro. Projecten kunnen voor maximum 95 procent gesubsidieerd worden.
Jaarlijks voorziet de Provincie een budget van 79.000 euro. Het reglement treedt in werking op 1 november van dit jaar en loopt tot 31 december 2025. Het aanvraagformulier en verdere info is terug te vinden op de website.

 
[www.west-vlaanderen.be/uitwisselingen]