Definitieve vaststelling PRUP Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort

24/10/2019
Op donderdag 24 oktober beslist de provincieraad over de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) "Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort".
Het plangebied van 81,6 ha is gelegen aan de rechteroever van de IJzer, tussen Nieuwpoort-Stad, het natuurgebied IJzermonding en de Koninklijke Baan. Daarmee bevat het plangebied ook het bestaande jachthavendok "Portus Novus".

Inhoud PRUP
In dit PRUP wordt een nieuw jachthavendok voorzien ten zuiden van het bestaande dok "Portus Novus". Het zal plaats bieden aan een 500-tal jachten, ook grotere types die momenteel niet terecht kunnen in de bestaande jachthavendokken "Portus Novus" en "Linkeroever". Rond het nieuwe dok wordt een nieuw stadsdeel ontwikkeld met ruimte voor 1.000 wooneenheden, horeca en handelszaken.
Daarnaast wordt er ook ruimte gemaakt voor jachthavengebonden bedrijvigheid en worden bestaande kleine tot middelgrote ondernemingen in de jachthaven, zoals Marelec en NHM-De Cloedt, geherlokaliseerd.

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek
Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op 20 november 2018, liep het openbaar onderzoek van maandag 4 maart tot en met vrijdag 3 mei 2019. Naar aanleiding van dit onderzoek werden 3 adviezen en 62 bezwaren en opmerkingen ingediend.
De adviezen en bezwaren werden inmiddels behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) waarop de nodige aanpassingen zijn aangebracht.

Vervolg van de procedure
Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 30 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
De volledige plannen zijn na de definitieve vaststelling te consulteren op de website.

Historiek PRUP
Voorafgaand aan de PRUP-procedure is een milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt waarbij de impact van het beoogde programma op het milieu onderzocht werd. Op 26 april keurde het Departement Omgeving het plan-MER goed.
Voor de realisatie van de ontwikkeling van "Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort" werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 3 overheden: de Provincie West-Vlaanderen, MDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Vlaanderen) en de stad Nieuwpoort. De Provincie staat in voor de opmaak van het plan-MER en het PRUP. Daarnaast participeert de Provincie ook in de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug.

 [www.west-vlaanderen.be/rechteroevernieuwpoort]