Zestien nieuwe plattelandsprojecten versterken de Westhoek

24/01/2020
Eind december werden zestien projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Westhoek’, het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio.
De zestien projecten krijgen in totaal 640.301,63 euro Europese, Vlaamse en provinciale steun.


De goedgekeurde projecten
De projecten willen inzetten op het toerisme in de regio, onder andere door de realisatie van een beleeftuin in Beveren aan de IJzer, de aanleg van camperplaatsen in Keiem en het organiseren van meerdaagse staptochten in Heuvelland, ‘De Lukkefeesten’ in Lo-Reninge, het themajaar ‘De grote goesting’ van Toerisme Westhoek/Westtoer en teambuildings in Kasteeldomein De Lovie (Poperinge) en het polderdorp De Moeren (Veurne).
Er zijn ook projecten die focussen op de korte keten en de ontwikkeling van lokale hopvariëteiten in Poperinge, het duurzamer maken van verschillende wijnbouwaspecten in Heuvelland en het bestrijden van onkruid in de Polderstreek.
Daarnaast wil het Regionaal Landschap Westhoek vrijwilligers inzetten voor het beheer van het landschap, de Boerenbond vzw focust op verkeersveiligheid op rurale wegen en de stad Wervik heeft extra aandacht voor kansengroepenen en zorgt dat ook zij voldoende inspraak krijgen. Inagro neemt dan weer het initiatief om in het gebied van de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek te werken aan een betere waterkwaliteit.
Als bijlage is een overzicht van de goedgekeurde projecten (met bedrag) terug te vinden.


Europees programma
‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de Leadergebieden verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen zijn twee Leadergebieden: de ‘Westhoek’ (18 gemeenten) en ‘Midden-West-Vlaanderen’ (14 gemeenten).
Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouwsector, komen de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.


4,84 miljoen euro voor projecten in de Westhoek
Voor plattelandsprojecten in de Westhoek is tot 2020 in totaal 4,84 miljoen euro beschikbaar. Voor de regio Midden-West-Vlaanderen is dit 1,47 miljoen euro. Deze enveloppes bestaan voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (of 1,57 miljoen euro) uit provinciale steun.
In deze programmaperiode, sinds 2014, werden voor Leader Westhoek al 64 projecten goedgekeurd. In totaal werd op die manier al ruim 4,3 miljoen euro Leadersteun aan de Westhoek toegekend.


Nieuwe oproep
Via een nieuwe oproep gaat de plaatselijke Leadergroep op zoek naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden.
 Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de Westhoek kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 april 2020.
Alle info is op de website www.west-vlaanderen.be/leader terug te vinden.