Vijf West-Vlaamse plattelandsprojecten krijgen 700.000 euro steun

04/03/2020
Eind januari keurde het Managementcomité van de PDPO (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling) vijf projecten goed, goed voor een totale steun van 705.658,19 euro.  De Provincie West-Vlaanderen staat in voor een kwart van de steun. De projecten moeten de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland versterken door investeringen of samenwerkingen. De helft is voorzien door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO, de rest komt van Vlaanderen. De goedkeuring staat onder voorbehoud van het ministerieel besluit.

De vijf goedgekeurde projecten zijn: ‘Kruisbestuivers’ getrokken door Regionaal Landschap Houtland, het project ‘Sprong’ van POM West-Vlaanderen, het initiatief ‘Mobiele sociale kruidenier’ van OCMW Torhout, ‘Stavels plekje’ van gemeente Alveringem en een nieuwe speelzone in Handzame op initiatief van de gemeente Kortemark.


Kruisbestuivers
Regionaal landschap Houtland en de partners Stad-Land-schap ’t West-Vlaams hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist werken samen binnen het project 'Kruisbestuivers'. Het project zal in komende drie jaar in 13 West-Vlaamse gemeenten acties rond bijen versterken en stroomlijnen via onder meer bijenwerkgroepen en bijenactieplannen. De focus van het project is samenwerking te bevorderen door kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen via pilootprojecten en die resultaten bundelen voor alle gemeenten.

Kruisbestuivers loopt nog tot 30 juni 2022 en krijgt 303.658,06 euro steun.


SPRONG
SPRONG wil in kleinschalige voedingsbedrijven meer aandacht besteden aan operationele optimalisatie. Het project van de POM West-Vlaanderen en partner Inagro mikt op bedrijven uit de korte keten met maximaal tien voltijdse equivalenten. Er zullen twintig scans van voedingsbedrijven worden genomen en een vijftal workshop worden georganiseerd. De kennis en ervaringen van de concrete realisaties worden verspreid naar hoeve- en streekproducenten en kleinschalige voedingsbedrijven. 

SPRONG loopt nog tot eind 2021 en ontvangt 147.826,25 euro steun.


Mobiele sociale kruidenier
Dit project van OCMW Torhout wil kwalitatief voedsel aanbieden aan kansarme gezinnen. De huidige klassieke voedselbedeling biedt met de gestandaardiseerde pakketten niet langer een antwoord aan de behoeften van de gebruikers, zijnde kansarme gezinnen. De mobiele sociale kruidenier moet daarop een antwoord bieden. Dit is een rondrijdende marktwagen, die aan kwetsbare gezinnen gevarieerd en voedzaam voedsel aanbiedt. De gebruikers betalen een lage prijs voor de producten en hebben keuze uit wat gratis producten. Deze kruidenier is ook een informele ontmoetingsplek tussen mensen uit de doelgroep onderling, en met de maatschappelijk werker.

De Mobiele sociale kruidenier loopt nog tot 30 juni 2021 en kan rekenen op een financiële steun van 101.400 euro.


Stavels Plekje
 Het gemeentebestuur van Alveringem wil het verenigings- en dorpsleven in Stavele versterken door in het dorp bijkomende ruimte te voorzien waar verenigingen en de jeugd kunnen bijeen komen en materiaal opbergen. Mensen verbinden door locaties te verbinden. Het project wil in Stavele de oefening overdoen van de jeugdsite in Alveringem: verschillende verenigingen die elkaar positief bevruchten. Zo wil dit initiatief een trendwijziging en vernieuwde dynamiek realiseren in de problematiek van landelijke dorpen. 

Het project loopt tot 30 juni 2022. Alveringem krijgt 110.773,88 euro steun.


Speelzone in Handzame
In de dorpskern van Handzame wordt een speelzone ingericht met natuurlijke spelelementen. Die kunnen gebruikt worden door kinderen uit de buurt, de leden van de jeugdbeweging die er vlak naast gehuisvest is en door kinderen van passanten. De speelzone zal een rustpunt bieden langs het nieuw aangelegde bovenlokale fietspad doorheen de Broeken. Ook de bestaande toiletten van het gebouw van de Chiro worden openbaar gemaakt en er komen stopcontacten voor het laden van elektrische fietsen.

Dit moet afgerond zijn tegen 31 december van dit jaar. Gemeente Kortemark ontvangt 42.000 euro steun. Dit PDPO-project valt onder ‘platteland plus’. Hiervoor komt de Provincie voor de helft van de subsidie tussen. Vlaanderen voorziet de andere helft.