Hoekevaart wordt gebaggerd - Damme/Knokke-Heist

25/11/2011
Persbericht van de provincie West-Vlaanderen 24 november 2011.
 
 
Op vrijdag 25 november 2011 gaat de Zwin-Polder van start met de baggering van de Hoekevaart in Damme/Knokke-Heist. De werken gebeuren in twee fasen. In een eerste fase wordt het gedeelte ten oosten van de Natiënlaan in Damme aangepakt. De lengte van dit deel bedraagt zo’n 1500 meter. De werken zullen 50 dagen duren en kosten ongeveer 225.000 euro. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen zal instaan voor het volledige bedrag van de kosten.
 
In januari 2012 wordt het gedeelte ten westen van de Natiënlaan gebaggerd. Dit zal zo’n 30 dagen in beslag nemen. De kostprijs van de tweede fase bedraagt 125.000 euro. De vorige baggering dateerde immers reeds van het jaar 1985, inmiddels dus ruim 25 jaar geleden.
 
De Hoekevaart is 4,35 km. Er zal 35.000 à 40.000 m³ slib verwijderd worden. Omwille van agrarische en ecologische belangen, heeft de Polder, samen met de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos, ervoor gekozen het slib in een depot, een ‘slibbekken’, te stockeren. Dit is een ca. 10 hectare groot perceel akkerland langs de Roden Ossenstraat te Westkapelle (Knokke-Heist). Daar wordt het slib van de Hoekevaart opgespoten.
 
De eigenlijke slibruiming gebeurt met een baggerboot. Daarna wordt het slib meteen verpompt naar het slibbekken. Na uitdroging van het slib kunnen de landbouwers het perceel opnieuw als akker gebruiken.
 
De Zwin-Polder beheert een netwerk van waterlopen van zo’n 250 km lengte. Een degelijk onderhoud van die waterlopen, samen met het beheer over een arsenaal aan stuwen en pompen, moet er voor zorgen dat het poldergebied maximaal bestand blijft tegen wateroverlast. Eén van de belangrijkste waterlopen in dat netwerk is de Hoekevaart.

 
 
Meer info:
directeur dienst Waterlopen – Jan Vandecavey
jan.vandecavey@west-vlaanderen.be of 050 40 71 59