Omgevingsvergunning voor drie windturbines in Kaaskerke - Diksmuide

17/03/2020
In haar zitting van 12 maart heeft de West-Vlaamse deputatie een omgevingsvergunning verleend aan de firma’s Beauvant en Elicio voor de bouw van drie windturbines.
Die komen nabij het bedrijventerrein Kaaskerke in Diksmuide, langs de spoorlijn Diksmuide – De Panne. Er zijn wel voorwaarden gekoppeld aan de omgevingsvergunning, zoals het hanteren van strenge slagschaduwnormen.

Het is niet de eerste keer dat er een aanvraag werd ingediend, maar de nabijheid van vooral de IJzertoren zorgde ervoor dat eerdere aanvragen niet werden vergund. Nu komen de windturbines verderop.


Gunstige adviezen
De deputatie volgt daarmee de adviezen van de stad Diksmuide en de bevoegde Vlaamse diensten, maar hanteert wel de strenge Vlarem-slagschaduwnormen, namelijk maximaal 8 uur effectieve slagschaduw per jaar ten opzichte van de nabijgelegen woonsten en vakantiewoningen. Met die voorwaarde komt de Provincie tegemoet aan eerdere bezorgdheden van de omwonenden.

Departement Omgeving – Ruimte had een ongunstig advies gegeven omwille van de ligging in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De deputatie ging daar niet op in.