Provincie West-Vlaanderen heeft eerste pakket acties klaar om gevolgen coronacrisis aan te pakken

02/04/2020
De Provincie West-Vlaanderen heeft een eerste pakket aan maatregelen en acties klaar voor een bedrag van 600.000 euro goed om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Dat besliste ze in haar deputatiezitting van donderdag 2 april. 

300.000 euro voor de opvang van daklozen, kansarmen en de woonzorgcentra
De Provincie trekt 50.000 euro uit voor bijkomende capaciteit voor de opvang van daklozen in de regio’s Roeselare, Kortrijk, Brugge en Oostende. De organisaties die hiervoor instaan hebben het momenteel extra moeilijk om ‘social distancing’ te waarborgen binnen hun huidige opvangcapaciteit.
250.000 euro is bestemd voor het Streekfonds West-Vlaanderen (Koning Boudewijnstichting) voor de ondersteuning van woonzorgcentra en kleinschalige organisaties die strijden tegen armoede om bv. zorg-, omkaderings- en communicatienoden te lenigen.

Provinciebelastingen worden later geïnd
De Provincie komt ook tegemoet aan alle West-Vlamingen die de komende maanden voor een financieel moeilijke periode staan. Er zullen geen herinneringen, aanmaningen en dwangschriften voor het innen van de provinciebelasting gestuurd worden voor september. Ook aanslagbiljetten voor belastingen voor gezinnen, bedrijven en tweede verblijven zullen pas aan het einde de zomer verzonden worden.
Inmiddels worden door de Provincie economische relancemaatregelen onderzocht.

300.000 euro voor humanitaire noodhulp
Covid19 is een virus dat de hele wereld rondgaat. De Provincie heeft een lange geschiedenis van ondersteuning van projecten en mensen uit het Zuiden en laat haar partners, ook in deze moeilijke tijden, niet in de steek. De deputatie maakt 300.000 euro vrij voor humanitaire noodhulp tijdens deze coronacrisis. Hiervan is 75.000 euro bestemd voor ondersteuning van NGO’s voor hun werking in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. 225.000 euro gaat naar organisaties die in het verleden al werden ondersteund en nu omwille van de crisis met extra uitdagingen en noden worden geconfronteerd.

140.800 mondmaskers uit Zhejiang
De Provincie West-Vlaanderen heeft ruim 20 jaar goede contacten met de Chinese Provincie Zhejiang en haar gouverneur Yuan Jiajun. Dankzij het opgebouwde netwerk van lokale verenigingen en bedrijven komen ruim 140.000 mondmaskers, waaronder N95-maskers en chirurgische maskers, naar West-Vlaanderen. De mondmaskers zullen verdeeld worden in de zorgsector bij de groepen waar de nood het hoogst is.