Provincie West-Vlaanderen ondersteunt gemeentes bij aankoop mondmaskers en investeert in zomer in West-Vlaanderen.

23/04/2020
Tijdens de provincieraadszitting van donderdag 23 april heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen twee nieuwe initiatieven bekend gemaakt die West-Vlaanderen moet versterken bij een geleidelijke heropstart na de coronacrisis.
Enerzijds wil ze de 64 West-Vlaamse gemeenten één euro per inwoner subsidiëren voor de aankoop van mondmaskers. Anderzijds wil ze, samen met deelnemende steden en gemeenten, één euro per inwoner voorzien om te investeren in een ‘zomer in West-Vlaanderen’.
De Provincie wil hiermee, van zodra de Nationale Veiligheidsraad dit toelaat, van een lockdown naar een start-up gaan, samen met alle West-Vlamingen en de West-Vlaamse gemeente- en stadsbesturen. Ze wil mee helpen aan een manier om dit corona-proof te laten gebeuren.

Mondmaskers
Een belangrijk aspect bij de versoepeling van de maatregelen zal wellicht het gebruik van mondmaskers zijn. Ze kunnen extra bescherming bieden bij het organiseren van activeiten. Met het toekennen van het trekkingsrecht van één euro per inwoner aan steden en gemeenten, kunnen die zelf zelf het initiatief houden en bijvoorbeeld bij de aankoop van kwalitatieve mondmaskers ook goede doelen zoals "Think Pink" ondersteunen.

Beleving in West-Vlaanderen
Daarnaast voorziet de Provincie ook een trekkingsrecht voor de steden en gemeenten van één euro per inwoner voor het organiseren van meer beleving in West-Vlaanderen. De gemeenten krijgen een belangrijke rol om, samen met de Provincie, het lokale belevingsaanbod in beeld te brengen, een stuk te initiëren en ook te coördineren.
Meer dan ooit zullen West-Vlamingen hun zomer in eigen provincie doorbrengen. Ook toeristen zullen West-Vlaanderen opnieuw bezoeken. Daarom zal de spreiding in de tijd en in de ruimte van mensen belangrijk zijn. Het afstemmen tussen initiatieven en mensen op regioschaal is daarom ontzettend belangrijk, niet enkel voor De Kust, maar voor de hele provincie.
Het trekkingsrecht moet de gemeenten enerzijds stimuleren. Anderzijds wil de Provincie een zekere vorm van regionale samenwerking zien tussen de gemeenten, mede in samenspraak met de provinciale agentschappen Westtoer, Inagro en POM West-Vlaanderen en andere partners.