Twintig nieuwe plattelandsprojecten krijgen bijna 800.000 euro financiële steun

09/07/2020
Twintig plattelandsprojecten krijgen financiële steun uit Europa, Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen. Het gaat om twee projecten in het kader van Leader Midden-West-Vlaanderen, veertien projecten in het kader van Leader Westhoek en vier PDPO-projecten (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling) onder de maatregel Omgevingskwaliteit. Samen kunnen ze rekenen op een totale provinciale, Vlaamse en Europese steun van 791.346,89 euro.


Leader Westhoek
Leader Westhoek keurde veertien nieuwe projecten goed die kunnen rekenen op een steun van samen 453.725,34 euro. Op die manier geeft het impulsen aan de landbouwsector in de Westhoek.

Met het project ‘Dureau’ wil Stad Poperinge landbouwers gezuiverd afvalwater aanbieden om hun velden te irrigeren in tijden van droogte. Om het rendement van de pootgoedteelt te verhogen, willen Inagro, Vives en de coöperatie Pocowest ethyleen gebruiken bij het bewaren om zo het stengelaantal te verhogen. ‘Lokaalmarkt Ieper’ organiseert een lokale, overdekte boerenmarkt met bar en kinderatelier in Ieper. Met ‘Naar een duurzame wijnbouw’ wil de gemeente Heuvelland het wijnproces van 10 samenwerkende wijnboeren verduurzamen. Adam Verstraete wil lokale brouwgerst telen om er zijn bieren mee te brouwen. Een aantal biotelers uit de Westhoek willen samen met maatwerkbedrijven nieuwe, goed bewaarbare voedingsproducten maken op basis van tijdelijke productieoverschotten. Inagro en Bioforum willen voor biolandbouwers een lerend netwerk opstarten en de afzetkansen voor grotere volumes verkennen.

Enkele toeristische initiatieven krijgen stimulansen dankzij de steun van Leader Westhoek. ‘Liaison Heuvelland’ wil de Slowfoodgedachte initiëren door de landbouwer, horecaondernemer en consument te verbinden met elkaar. ‘Chocolatnanny’ uit Poelkapelle staat voor chocoladeworkshops met extra aandacht voor mensen met een beperking.

Landbouwer Filip Billiet uit Alveringem wil het bestaande landbouwbedrijf ‘Nabij de Zomerlinde’ uitbreiden met een kleinschalig aanbod van zorg voor senioren. Landbouwer Tom Maes wil in Kortemark het klassiek landbouwbedrijf omvormen tot zorgboerderij waar de focus ligt op mensen met een beperking. Huize Rozenwingerd wil hun gerenoveerde boerderij nabij Wulpen open stellen voor bijvoorbeeld bakateliers, creatieve workshops, een belevingspad of een kunsttentoonstelling. OCMW Ieper wil via participatie en samenwerking een lokaal buurtpunt vorm geven met focus op rechtenverkenning en het voorkomen van onderbescherming.


Leader Midden-West-Vlaanderen
Leader Midden-West-Vlaanderen keurde twee projecten goed voor een steun van samen 48.452,94 euro. Met het project ‘Sociale cohesie op locatie’ zet de gemeente Ruiselede met een mobiele evenemententruck in op ontmoetingsmomenten in straten, wijken en buurten. Met ‘Verwindo: het venster van de consument naar de toekomstige varkenshouderij’ wil de familie Vergote, ook uit Ruiselede, een belevingsboerderij uitbouwen. Door een samenwerking met Vives en andere partners worden lespakketten, teambuildingactiviteiten, kookworkshops,… uitgewerkt.


Europees programma
‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘Leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen zijn twee leadergebieden: de ‘Westhoek’ (18 gemeenten) en ‘Midden-West-Vlaanderen’ (14 gemeenten).

Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouw, willen de streekidentiteit profileren en promoten of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken. 


Nieuwe oproep Leader Westhoek en Midden-West-Vlaanderen
Via een nieuwe oproep gaan de plaatselijke Leadergroepen ‘Westhoek’ en ‘Midden-West-Vlaanderen’ op zoek naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden. Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 oktober 2020 via plattelandsloket@west-vlaanderen.be.


PDPO-projecten ‘Omgevingskwaliteit’
De vier PDPO-projecten zijn goedgekeurd onder de maatregel ‘Omgevingskwaliteit’, met als doel het versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het West-Vlaamse platteland door investeringen of samenwerkingen. De aanvragers ontvangen samen een steun van 289.168,61 euro.

Inagro, het provinciaal kenniscentrum voor land- en tuinbouw (Beitem) wil in samenwerking met hogeschool Vives bodems veerkrachtiger maken door ondernemers inzicht te geven in de huidige toestand en de evolutie van hun percelen. ‘Iedereen Boer’ zet in op landbouweducatieve acties waar beleving en authenticiteit voorop staan. Via een begeleidingsmodel willen de agentschappen Inagro en Westtoer de landbouwpartners verder professionaliseren tot creatieve toeristisch-recreatieve ondernemers. OC Bampoele in Krombeke kan rekenen op steun voor een grondige herindeling en renovatie van hun site, wat moet leiden tot betere ruimtes voor de verenigingen, een winkel en voldoende ontmoetingsplaats. En Ontmoetingscentrum (OC) De Potyze is een voormalig schoolgebouw dat zal gerenoveerd worden zodat het voldoet aan de hedendaagse normen en tegelijk multifunctioneel zal ingezet worden. Het moet een buurthuis zijn dat mensen samenbrengt en een impuls geeft aan het leven in de buurt.


Nieuwe oproep PDPO
Inmiddels is er al een nieuwe oproep gelanceerd voor plattelandsprojecten. Geïnteresseerden kunnen meer info vinden op de website of contact opnemen via plattelandsloket@west-vlaanderen.be. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 september 2020 om 12 uur.
Als bijlage is een overzicht van de goedgekeurde projecten (met bedrag) terug te vinden.

www.west-vlaanderen.be/plattelandsbeleid
www.west-vlaanderen.be/leader