Geen verdrievoudiging van het aantal vergunningen voor intensieve veeteeltbedrijven in West-Vlaanderen

17/11/2020

In West-Vlaanderen is er geen verdrievoudiging van het aantal vergunningen voor intensieve veeteeltbedrijven. Begin vorige week was het nochtans Vlaams Minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) die deze evolutie aanhaalde*.  Dat blijkt uit een mondelinge vraag van provincieraadslid Els Kindt (CD&V) tijdens de provincieraad van 24 november. 

In 2019 verleende de provincie West-Vlaanderen 201 klasse-I vergunningen met dieren. Gezien de gewijzigde procedure is een vergelijking met voorgaande jaren moeilijk maar van een verdrievoudiging is in West-Vlaanderen zeker geen sprake. Dat blijkt eveneens uit het aantal geregistreerde dieren in de provincie. Zo is er de afgelopen tien jaar een daling van het aantal runderen, een status-quo van het aantal varkens en een stijging van het aantal kippen. 

Er wordt overigens aangegeven dat het vergunnen van intensieve veeteeltbedrijven nefast is voor duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn. Net het omgekeerde is waar. “Vooreerst is West-Vlaanderen rijk aan familiale veeteeltbedrijven die afhankelijk zijn van die noodzakelijke opschaling om te kunnen overleven. Daarenboven staan deze investeringen net garant voor bijkomende maatregelen op het vlak van duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn,” aldus Kindt. 

Ook daarover was de gedeputeerde tijdens de provincieraad duidelijk. Een vlot vergunningsbeleid staat voor een ondernemersvriendelijk beleid maar milieu, duurzaamheid en dierenwelzijn zijn voor de provincie primordiaal. Wat dat betreft is het kader duidelijk via de Vlaamse VLAREM-wetgeving. Uiteraard levert de provincie enkel vergunningen af binnen dat vastgestelde kader. Daarenboven kiest West-Vlaanderen voor aangescherpte indicatoren. Zo zijn de provinciale parameters voor geurstudie strenger dan die van Vlaanderen. Dat er slechts in 5% een beroep komt op een vergunning vanuit de provincie staaft dat de provincie West-Vlaanderen een degelijk vergunningsbeleid voert. 
* Het Belang van Limburg, 17 november 2020