De provincie West-Vlaanderen en stad Torhout slaan de handen in elkaar om het DNA van Wijnendale te bepalen

27/11/2020
De provincie West-Vlaanderen wil lokale besturen helpen bij de ontwikkeling van kleine dorpskernen. Vanaf volgend jaar zullen jaarlijks vier besturen hiervoor beroep kunnen doen op professioneel advies vanuit de provincie alsook een financiële ondersteuning van maximum 25.000 euro. Het traject kadert binnen de oproep ‘DNA van het dorp’. Samen met Zevekote (Gistel), Moorsele (Wevelgem), Sint-Lodewijk (Deerlijk) is Wijnendale (Torhout) één van de eerste dorpen waar de gemeente samen met de provincie het unieke traject zal lopen. “West-Vlaanderen heeft veel van die kleine en authentieke dorpskernen. Het is positief dat de provincie en de lokale besturen kunnen samenwerken om deze typische dorpskernen op te waarderen. Voor de opmaak van een gedragen ontwikkelingsvisie voor Wijnendale zal deze samenwerking een echte meerwaarde betekenen,” aldus een opgetogen Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) en bevoegd schepen Lieselotte Denolf (CD&V). 

Gedeputeerde Naeyaert: “De provincie was vooral enthousiast over de mogelijkheden voor Wijnendale. Het is immers een dorp dat zich nogal uitspreidt, plaats moet geven aan natuur en landbouw, en een connectie vraagt met het landschap en met het domein d’Aertrycke.” 

In eerste instantie zal nu een analyse gemaakt worden van Wijnendale. Tegelijkertijd wordt een ontwerpweek voorbereid waarbij lokale ambtenaren, experten, het gemeentebestuur, maar ook de bevolking bij betrokken worden. De DNA-analyse en de ontwerpweek moeten uiteindelijk uitmonden in een afgewerkt ontwikkelingsvisie, waar de gemeente en de Provincie mee aan de slag kunnen.

“Ook in Wijnendale zijn de rioleringen in bepaalde kernstraten aan vernieuwing toe. Daaraan koppelen we een vernieuwing van de dorpskern, net zoals bij de stadskernvernieuwing. De uitvoering van die werken zal wellicht pas vanaf 2024 gebeuren, maar de opmaak van een ruime visie kan dankzij de subsidies van de provincie West-Vlaanderen al in 2021 beginnen. Dat masterplan is een langetermijnplanning voor Wijnendale. We denken na over groen, ruimte voor ontmoeting, integratie van het nieuwe schoolgebouw, een wandel- en fietsnetwerk dat de dorpskern met de omliggende natuur verbindt en een visie over toekomstige bouwmogelijkheden.  We kijken er alvast naar uit om de Wijnendalenaars in het proces te betrekken," aldus een enthousiaste en dankbare schepen van stadsplanning Lieselotte Denolf.