Provincie West-Vlaanderen legt gecontroleerd overstromingsgebied aan in Wingene

24/11/2020
De Provincie West-Vlaanderen wil werk maken van een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied in Wingene, op de Ring- en Steenbeek. Daar heeft de provincieraad in de zitting van donderdag 24 november over beslist.

Wateroverlast
Langs de Ringbeek was er in het verleden vaak wateroverlast ter hoogte van de kruising met de Beernemstraat en ter hoogte van de Ruiseledesteenweg. Dat is aan het laaggelegen gedeelte van de vallei van de Ringbeek.

Ingrepen
Twee ingrepen moeten dat verhelpen. Een eerste ingreep gebeurt aan de beek zelf. Dat betekent dat de buffercapaciteit groter wordt door een ingreep aan de beek of waterloop zelf. De rechteroever van de Ringbeek wordt gemiddeld 80 cm afgegraven. Op die manier groeit de buffercapaciteit met 4.250 m³.
Een tweede maatregel is de aanleg van een offlinebekken met een oppervlakte van
19.500 m². De Steenbeek wordt over een lengte van ongeveer 160 meter verlegd om zoveel mogelijk bufferterrein vrij te maken. In de verhoogde berm langs de Ringbeek en Steenbeek wordt een overloopzone voorzien om bij een hoge waterstand, vb. na zwaar onweer, het water naar het bufferbekken te laten stromen. Het bufferbekken wordt voorzien van een leegloopleiding naar de Ringbeek, zodat het bekken na de bui terug langzaam kan leeglopen. De buffercapaciteit van het offlinebekken is ca. 35.000 m³.
Samen zijn de ingrepen dus goed voor 39.250 m³.

Recreatieve zone
De afgegraven grond zal hergebruikt worden in een recreatieve zone met onder meer een mountainbikeparcours.

Timing en kosten
De werken starten in het voorjaar van 2021 en zullen 200 werkdagen in beslag nemen. De Provincie investeert 581.677,50 euro (excl. btw) in de verhoogde buffercapaciteit.