Inzameling medisch afval, een succesvol initiatief!

11/12/2020
In de veehouderij voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen zelf uit. Denk bijvoorbeeld aan vaccinaties en nabehandelingen. Het afval van die handelingen is medisch afval. Veehouders moeten het op een oordeelkundige manier afvoeren. Individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder is duur. Daarom startten de Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Boerenbond, ABS en Inagro in juni 2019 het proefproject “Inzameling medisch afval”. Dankzij een collectieve inzameling kunnen ze de kost voor de veehouder ruim halveren. Het project wordt nu verder uitgebreid en dekt voortaan de volledige provincie.

"De afvalstroom van medische handelingen brengt kosten met zich mee voor de veehouder. Een individuele ophaalbeurt door een erkende ophaler is duur. Met een collectieve inzameling kan de veehouder zijn afval reglementair afvoeren, de kost ruim halveren én attesten bekomen die nodig zijn bij eventuele controles", aldus gedeputeerde Bart Naeyaert. Daarom zetten de Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Boerenbond, ABS en Inagro samen een proefproject op.
Leren uit proefproject
“In 2019 organiseerden we een eerste ophaling in de regio Tielt-Wingene-Ruiselede. We stelden kunststofcontainers en kartonnen verzameldozen ter beschikking waarin veehouders medisch afval konden verzamelen”, vertelt Pieter-Jan Delbeke van Boerenbond. Twee keer per jaar kunnen geïnteresseerden hun medisch afval binnenbrengen in een lokaal inzamelpunt en een leeg recipiënt meenemen. Voornamelijk varkens- en rundveehouders toonden interesse. “We stelden vast dat pluimveehouders gemakkelijker bij hun dierenartsenpraktijk terechtkunnen met lege verpakkingen. De ervaring leerde ons ook dat de kartonnen verzameldozen bij inlevering vaak vervormd en overvol waren. We beslisten verder te werken met containers in kunststof.”

In juli 2020 breidden de partners het project uit naar de regio Westhoek. “Telkens ontvingen de veehouders ons met open armen. Gezien het succes en de enthousiaste reacties beslisten we het project uit te rollen in heel West-Vlaanderen”, vult Stephanie Jonckheere van Inagro aan. West-Vlaamse veehouders kunnen voortaan terecht in een van de acht collectieve inzamelpunt, met name in Torhout, Roeselare, Tielt, Jabbeke, Veurne, Kortrijk, Ieper en Diksmuide. Deze en volgende nemen al 290 landbouwers deel aan de inzameling en de inschrijvingen zijn nog niet afgesloten. 
Eenvoudige en correcte inzameling
De inzameling van het afval vergt weinig inspanningen van de veehouder. Via eenmalig te gebruiken kunststofcontainers van 50 liter met een maximumgewicht van 15 kg wordt het medisch afval op het bedrijf verzameld. Twee keer per jaar kan de veehouder een volle container binnenbrengen in een lokaal verzamelpunt en een lege container meenemen. “Na inlevering van volle recipiënten ontvangt de veehouder zijn verwerkingscertificaat. Dat is belangrijk bij eventuele controle op het bedrijf”, zegt Eric Claeys van ABS.

Voor de eerste container betaalt de veehouder 31 euro en vanaf de tweede 21 euro. Enkel voor de eerste container wordt een collectieve ophaalkost van 10 euro aangerekend. Om naalden en castreermesjes te verzamelen kan de veehouder naaldcontainers aanschaffen. Naaldcontainers van 1 en 2 liter kosten respectievelijk 1,15 euro en 1,35 euro. 
Eerste resultaten veelbelovend
Het proefproject kende een vlotte start. In de regio Tielt nemen al 65 veehouders deel. Sindsdien brachten ze samen al meer dan 1150 kg medisch afval binnen. Ook in regio Westkoek was de interesse bij de opstart groot. Meer 75 veehouders schreven zich in juli 2020 in en zullen op 10 december de eerste vaten medisch afval inleveren. “POM West-Vlaanderen bouwde de voorbije jaren heel wat expertise op met de jaarlijkse KGA-ophaalrondes bij bedrijven. We zijn blij dat we deze kennis konden delen en zijn alvast benieuwd naar de resultaten in de zomer van 2021”, besluit Lieven Tack, algemeen directeur van POM West-Vlaanderen.“