Veertien nieuwe plattelandsprojecten krijgen samen anderhalf miljoen euro steun

05/03/2021

Veertien West-Vlaamse plattelandsprojecten ontvangen samen 1.519.529,58 euro provinciale, Vlaame en Europese steun. Het gaat om één project in het kader van Leader Midden-West-Vlaanderen, zes projecten in het kader van Leader Westhoek en zeven PDPO-projecten (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling).

Leader Midden-West-Vlaanderen

Het project ‘Weerbare varkens en boeren in Midden-West-Vlaanderen’ van Boerenbond met Inagro en Diergezondheid Vlaanderen wil inzetten op het correct toepassen van de bioveiligheidsvoorschriften en de gezondheidstoestand op de varkensbedrijven in Midden-West-Vlaanderen verhogen. Een zelfde project werd goedgekeurd voor de Westhoek.

Leader Westhoek

Naast het project van weerbare varkens in de Westhoek werden 5 andere projecten goedgekeurd die een impuls geven aan het platteland in de Westhoek. Een landbouwer in Stavele zal een goed uitgeruste ‘Camperplaats’ aanleggen met een infopunt dat de troeven van de streek toont.

‘De Glazen Huizen’ van vzw Dranoeter is een nieuwe manier om streekproduct en -producent in contact te brengen met consumenten en de korteketenfilosofie verder uit te dragen in tijden van corona. Het project ‘Westhoek Express’ van Events outside the box wil op een duurzame manier producten vervoeren van producenten naar restaurants, vakantiehuizen of thuislevering bij individuele consumenten. ‘Zalige Zonden’ is een innovatieve productie van vertel- en muziektheater van Radio Sanseveria in verschillende streekmusea in de Westhoek.

De Lovie verstevigt de werking van het bestaand dorpspunt in Beveren en plant nieuwe dorpspunten in Krombeke, Stavele en Pervijze. Zo kan in deze dorpen een levendige kern ontstaan en krijgen meer personen met een beperking de mogelijkheid om mee te werken in een dorpspunt.

 

PDPO Omgevingskwaliteit

In het kader van PDPO Omgevingskwaliteit zijn er zeven projecten goedgekeurd.

Er komt steun voor de oude gemeenteschool in Beselare die een grondige renovatie en opwaardering krijgt. In het Regionaal Landschap Westhoek moet ‘Bomen plannen’ ervoor zorgen dat er veel bomen kunnen blijven en mogelijk bijkomen op een planmatige en gerichte manier. ‘Bomen plannen’ zoekt samenwerking tussen 12 West-Vlaamse gemeenten.

 

Inagro zal met ‘Smartfarming op het menu’ telers stimuleren om in te zetten op smartfarming en precisielandbouw, de sleutels tot het verduurzamen van de landbouw.

‘Vogelvriendelijk Boeren’, een ander project van Inagro, zet in op akker- en weidevogelmaatregelen, gericht op patrijs, geelgors en kievit. En een derde project van Inagro ‘De Puntjes op puntvervuiling’ zet in op de aanpak van puntvervuiling door het beschikbaar stellen en het leren gebruiken van spuittoestellen dat reiningswater opvangt.

 

Regionaal Landschap Houtland zal met ‘Houtig Erfgoed’ in tien gemeenten van het Houtland/Brugs Ommeland een vrijwilligerswerking rond de inventarisatie van houtig erfgoed opstarten.

 

Het laatste project is ‘Netwerk Zorgboerderijen’ van Groene zorg dat inzet op zorgboer(inn)en en hen moet klaarstomen voor de toekomst.

 

Nieuwe oproep

PDPO wordt in 2021 en 2022 verder gezet. Dat werd ook goedgekeurd in de provincieraad van 25 februari 2021. Europa, Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen voorzien samen ongeveer 5 miljoen euro voor de ondersteuning van plattelandsprojecten in het landelijk West-Vlaanderen voor de komende twee jaar. De oproep voor Omgevingskwaliteit en Platteland Plus is reeds gestart en wordt afgesloten op 3 mei om 12 uur. De oproepen van Leader worden binnenkort verwacht en ook afgesloten begin mei.