Blog: Provinciale invulling van het Vlaams afwegingskader droogte

10/06/2021

De maand mei was koud en vooral nat. We kunnen dus des te meer genieten van de zonnestralen en het droge weer van de afgelopen dagen. Ondanks het positieve effect op ons humeur moeten we vooral vrezen voor aanhoudende droogte. Herinner je nog de onpopulaire maar noodzakelijke maatregelen die de provincie afgelopen zomers moest nemen? Het verbod om auto’s te wassen, om het zwembadje van de kinderen te vullen of om water op te pompen voor de gewassen.   

Vlaanderen nam recent initiatief voor de opmaak van een algemeen afwegingskader. Het is een leidraad om maatregelen te nemen bij aanhoudende droogte en waterschaarste. Wanneer er knipperlichten aangaan, staan daar een lijst met mogelijke maatregelen tegenover. Het afwegingskader brengt ook de ecologische en socio-economische kosten-baten in rekening. Vooral dat laatste is interessant. We mogen immers niet vergeten dat droogte voor heel wat West-Vlamingen impact heeft op de tewerkstelling en het inkomen. 

Het irrigatie- en captatieverbod voor landbouwers is hierbij één van de meest impactvolle maatregelen. Toch merken we dat enkel het financiële verlies van de oogst is meegerekend in de kosten-baten. De werkelijke schade bij irrigatie- en captatieverbod is veel groter. Denken we hierbij aan de volgende stappen in de verwerkingsketen zoals transport en industrie. Daarenboven kunnen we ons vragen stellen bij de berekeningsmethodes zowel op het vlak van gehanteerde prijzen als gebruikte referentiejaren. 

Het Vlaams afwegingskader bij aanhoudende droogte is een positief en zinvol initiatief. Al zullen de maatregelen en de impact ervan vooral afhangen van de lokale context. Samen met de provinciale droogtecommissie en de Commissie Integraal Waterbeleid kunnen we het kader verder verfijnen en bijsturen aan de West-Vlaamse omstandigheden. Al hoop ik vooral, ons zomergevoel ten spijt, dat we het afwegingskader komende zomer niet nodig hebben.  

Bart