Mogelijks drie windmolens aan verkeerswisselaar E40/E403 - Oostkamp

09/02/2012
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 9 februari 2012 beslist een milieuvergunning te verlenen aan Aspiravi voor een park met drie windturbines in het klaverblad van de verkeerswisselaar van de E40/E403 en heeft de milieuvergunning geweigerd aan Electrabel voor een windmolenpark met vier windturbines nabij het klaverblad.
 
De deputatie is van oordeel dat de drie windturbines van Aspiravi in het klaverblad milieutechnisch en ruimtelijk te verantwoorden zijn. De aanvraag voldoet aan de vooropgestelde nieuwe sectorale milieureglementering voor windturbines. De meetresultaten geven aan dat er voldaan zal worden aan de geluidsnormen. Daarnaast mogen er slechts 8-uren effectieve slagschaduw per jaar zijn en per dag maximum een half uur; via computergestuurde systemen die de windmolens tijdelijk kunnen stilzetten, kan dit gegarandeerd worden.
De voorgestelde locatie is gelegen in één van de dertien potentiële zoekzones die de Provincie vooropstelt voor de inplanting van windmolens. De molens bevinden zich letterlijk op een knooppunt van infrastructuren. In tegenstelling tot een voorgaand project is er nu slechts sprake van drie turbines, en werd geen turbine gevraagd op de oksel dichtst bij het kasteel van Loppem.
De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd evenwel geweigerd door de Vlaamse overheid. De deputatie is van oordeel dat de komst van de drie windturbines in het klaverblad niet voor hinder of risico’s voor de buurt zullen zorgen, gelet echter op de weigering van de stedenbouwkundige vergunning is het niet zeker dat de windmolens er effectief zullen komen.
 
De aanvraag van Electrabel voor een milieuvergunning voor een windmolenpark nabij het klaverblad werd door de deputatie geweigerd. De deputatie was van oordeel dat de aanvraag onvoldoende garanties bood om aan alle milieutechnische vereisten inzake hinder te voldoen.
 
Sinds de bekendmaking van de visie op windmolens door de deputatie eind 2009 werden 48 grote windmolens vergund.