Milieuvergunning windturbinepark geweigerd - Hooglede

07/06/2012
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 7 juni 2012 beslist een milieuvergunning te weigeren aan de nv W-Kracht voor een windmolenpark met 3 grootschalige windturbines in Hooglede. 
 
De deputatie is van oordeel dat de aanvraag te weinig concrete antwoorden biedt op de vele pertinente vragen en opmerkingen die door de buurt en het gemeentebestuur worden opgeworpen.
 
Bovendien kan er niet met zekerheid worden gesteld dat de gevraagde windturbines steeds kunnen voldoen aan de nieuwe sectorale Vlarem II-voorwaarden inzake geluid en slagschaduw.
 
Ook landschappelijk roept de inplanting van 3 grote windturbines op de heuvelrug van de Gitsberg veel vragen op. De deputatie betwijfelt of grote windturbines ruimtelijk aanvaardbaar kunnen zijn op deze landschappelijk heel waardevolle locatie.
 
Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaren ingediend. Het gemeentebestuur van Hooglede heeft een ongunstig advies uitgebracht. In navolging van het unaniem ongunstige advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie heeft de deputatie de milieuvergunning geweigerd.