West-Vlaanderen telt 183 zorgboerderijen in 2011

12/09/2012
In 2011 telde West-Vlaanderen 183 actieve zorgboerderijen, waarvan 22 nieuwe. Sinds 2005 is dat aantal spectaculair gestegen. “Ook het aantal zorgaanvragen is gestegen, wat bewijst dat dit soort van zorg zijn vruchten afwerpt”, stelt gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert tijdens de voorstelling van de jaarresultaten op de zorgboerderij van Dries Timmerman in Jabbeke. 
 
 
 
 
Eind 2011 telde Steunpunt Groene Zorg 667 actieve zorgboerderijen in Vlaanderen, waarvan 183 in West-Vlaanderen. De provincie loopt daarmee voorop, gevolgd door Oost-Vlaanderen (170). De meeste West-Vlaamse zorgboerderijen zijn subsidiabel (161), wat wil zeggen dat ze een vergoeding krijgen van 40 euro per dag voor de opvang van een zorgbehoevend persoon. “Dit is erg weinig, wat bewijst dat onze zorgboeren niet vanuit winstbejag maar vanuit een sociale ingesteldheid het engagement aangaan”, stelt Els Roelof, verantwoordelijke Steunpunt Groene Zorg West-Vlaanderen.
 
Afgelopen jaar sloten 22 nieuwe zorgboerderijen zich bij het West-Vlaamse zorgnetwerk aan en ontving de provincie 243 nieuwe zorgaanvragen. Ook op dat vlak is West-Vlaanderen koploper in Vlaanderen. Reeds 162 van die aanvragen werden intussen ingevuld. De meeste zorgvragen komen vanuit het onderwijs (43%) en de bijzondere jeugdzorg (18%). Jaarlijks stijgt hun aandeel nog, maar het gaat wel telkens om kortlopende overeenkomsten van 2 of 3 weken.
 
Het aantal zorgdagen op zorgboerderijen stijgt elk jaar. In 2011 betrof het 32.300 gesubsidieerde zorgdagen, ten opzichte van slechts 8.223 in 2006. De spreiding van zorgboerderijen over de provincie ten slotte toont een duidelijke concentratie in de regio van Brugge, die ook een groot aantal zorgvoorzieningen en scholen telt.
 
“Sinds 2006 is onze provincie een structurele partner van Steunpunt Groene Zorg”, stelt Naeyaert. “Deze zorgvorm vormt een verbinding tussen de land- en tuinbouwsector en de welzijnssector. De zorgboer is een partner in het hulpverleningstracject, maar wordt door de zorgvrager niet ervaren als ‘hulpverlener’. Net daarin schuilt de kracht van het concept. De zorgvrager heeft het gevoel even weg te zijn uit dat circuit, waardoor hij of zij tot rust kan komen. De provincie West-Vlaanderen is dan ook tevreden over de samenwerking met het Steunpunt en zal de zorgboerderijen ook in de toekomst blijven ondersteunen.”
 
 
Vilt, 12 september 2012