West-Vlaanderen zoekt oplossingen voor boeren in nood

27/08/2012
Gedeputeerde Bart Naeyaert, bevoegd voor land- en tuinbouw in West-Vlaanderen, bracht vrijdag een 50-tal vertegenwoordigers van steden, gemeenten en OCMW’s op de been. Samen met de vzw Boeren op een Kruispunt dachten zij na over betere ondersteuning voor land- en tuinbouwers in moeilijkheden. Boeren op een Kruispunt heeft de voorbije vijf jaar hulp geboden aan 1.200 land- en tuinbouwbedrijven.
 
Boeren op een Kruispunt werd in 2007 door de Vlaamse minister van Landbouw opgericht om begeleiding te geven aan land- en tuinbouwers in moeilijkheden. De organisatie krijgt daarvoor middelen van de Vlaamse overheid, de provincies en Boerenbond. Vandaag hebben zich ongeveer 1.200 bedrijven aangemeld bij de vzw, waarvan circa 450 uit West-Vlaanderen. Dat is één op 20 bedrijven in de kustprovincie.
 
In West-Vlaanderen zijn er heel wat varkenshouders met ernstige financiële moeilijkheden door de stijging van de energie- en voederprijzen. Zij kampen al sinds 2008 met duurdere grondstoffen, terwijl de prijs voor varkensvlees terugviel. Vandaag komen ook steeds meer melkveehouders in de problemen omdat de marktprijs voor melk (26 cent/liter) de kosten (35 cent/liter) niet meer dekt. In de tuinbouw staan de gezinsinkomens onder druk door oogsttegenslagen in combinatie met lage prijzen.
 
Volgens Riccy Focke, directeur van Boeren op een Kruispunt, zijn het niet alleen bedrijfseconomische en financiële problemen waarvoor een oplossing gezocht moet worden, maar zeker ook psychosociale problemen. Mensen, die geen geloof en vertrouwen meer vinden in hun bedrijf, worden vaak depressief. Alleenstaande boeren en tuinders hebben het moeilijk om alle uitdagingen en tegenslagen op te vangen, terwijl de relatie van landbouwersechtparen onder druk komt te staan.
 
Uit een recente rondvraag van Boeren op een kruispunt blijkt dat landbouwers maar moeilijk de weg naar het OCMW vinden om steun te krijgen. Volgens Focke moet in de sector nog meer gecommuniceerd worden dat de dienstverlening van het Sociaal Huis in de gemeente een belangrijke steun kan betekenen voor het landbouwersgezin. Omgekeerd vraagt hij dat door alle medewerkers binnen het Sociaal Huis meer aandacht besteed zou worden aan moeilijkheden van boeren en tuinders, die de voordeur van de dienstverlening niet vinden.
 
Gedeputeerde Naeyaert rondde af met de vaststelling dat succesvol ondernemen in de landbouwsector vandaag van veel meer afhangt dan van hard werken alleen. Ook zij die hard werken en heel zorgzaam zijn, kunnen onverwachts in de problemen geraken. Ook dan blijven zelfstandige ondernemers het respect van de samenleving verdienen. De gedeputeerde pleitte voor een solidaire samenleving die ook steun geeft aan wie tegenslag kent. Als eerste actiepunt werd gesuggereerd dat ieder sociaal huis minstens een medewerker zou toewijzen aan de zorg voor onze ondernemers in nood "omdat ondernemers, omgeving en samenleving belangrijk zijn".

 

Vilt, 27 augustus 2012