CV

Geboren in Roeselare op 21 maart 1967

Familie

Gehuwd met Siska Craeynest en vader van Sofie, Thomas en Sara

Studies

1979-1985: Sint-Jozefsinstituut, Torhout
1985-1987: kandidaat rechten, Kulak
1986-1990: licentiaat rechten, KU Leuven

Professionele loopbaan

1990-01/07/2020: advocaat

Politieke loopbaan

1990-1993: voorzitter CVP-jongeren Torhout
1994-heden: gemeenteraadslid stad Torhout
2001-2006: schepen stad Torhout met als bevoegdheden:

- ruimtelijke ordening
- mobiliteit
- huisvesting
- jeugd
- lokale economie
- tewerkstelling
- toerisme
- musea
- vreemdelingenzaken
- Europese aangelegenheden
- algemeen vergunningenbeleid

2006-2012: gedeputeerde provincie West-Vlaanderen met als bevoegdheden

- land- en tuinbouw
- visserij
- integraal waterbeleid
- milieuvergunningen
- landinrichting
- personeel

2013-2018: gedeputeerde provincie West-Vlaanderen met als bevoegdheden

- land- en tuinbouw
- visserij
- integraal waterbeleid
- milieu- en omgevingsvergunningen
- infrastructuur en juridische aangelegenheden

2019 - heden: Eerste gedeputeerde provincie West-Vlaanderen met als bevoegdheden

- bestuurlijke organisatie
- plattelandsbeleid
- landbouw en visserij
- integraal waterbeleid
- omgevingsvergunningen
- erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen