CV

Geboren in Roeselare op 21 maart 1967



Familie



Gehuwd met Siska Craeynest en vader van Sofie, Thomas en Sara



Studies



1979-1985: Sint-Jozefsinstituut, Torhout

1985-1987: kandidaat rechten, Kulak

1986-1990: licentiaat rechten, KU Leuven



Professionele loopbaan



1990-heden: advocaat



Politieke loopbaan



1990-1993: voorzitter CVP-jongeren Torhout

1994-heden: gemeenteraadslid stad Torhout

2001-2006: schepen stad Torhout met als bevoegdheden



- ruimtelijke ordening

- mobiliteit

- huisvesting

- jeugd

- lokale economie

- tewerkstelling

- toerisme

- musea

- vreemdelingenzaken

- Europese aangelegenheden

- algemeen vergunningenbeleid



2006-2012: gedeputeerde provincie West-Vlaanderen met als bevoegdheden



- land- en tuinbouw

- visserij

- integraal waterbeleid

- milieuvergunningen

- landinrichting

- personeel



2013-heden: gedeputeerde provincie West-Vlaanderen met als bevoegdheden



- land- en tuinbouw

- visserij

- integraal waterbeleid

- milieu- en omgevingsvergunningen

- infrastructuur en juridische aangelegenheden