Visie

Als het over maatschappij(streef)beeld gaat, vat het begrip "duurzaamheid" het best mijn visie samen. Dat houdt in dat je als maatschappij samen verder ontwikkelt op zo'n manier dat zoveel mogelijk mensen veilig, gezond en welvarend kunnen samenleven zonder dat de toekomst van de aarde en wie er op leeft wordt bedreigd.

Je kan dat alleen maar bereiken door te praten en samen te werken met andere mensen, ook als het moeilijk gaat en je overtuigd bent van je eigen grote gelijk. Verder moet je in deze wereld leven met ogen wijd open en nooit ophouden met kijken, bevragen en zoeken naar het juiste duurzame evenwicht.

Daarom ben ik al sinds 1987 lid van de CD&V die de radicale zoektocht naar dat evenwicht het best vertegenwoordigt.